KONGREYE GÜN KALDI

kongre bilimsel programı

Kongre bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.


ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ÇALIŞTAYI PROGRAMI

14 Kasım 2018, Çarşamba


Yapım Aşamasındadır...YENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON F
Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Nurullah Okumuş
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.45 Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı; Güncel Yaklaşım
Ayşegül Zenciroğlu
13.45 - 14.15 Göbek Kordonu Ne Zaman Nasıl Klemplenmeli?
Esra Önal
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğe Yaklaşım
Ömer Erdeve
15.00 - 15.30 Doğuştan Kalp Hastalığı Taraması
Sevim Ünal
15.30 - 16.00 Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanım İlkeleri
Bilin Çetinkaya
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 16.45 Erken Doğan Bebekte Retinopatinin(ROP) İzlem ve Tedavisi
Nihal Demirel
16.45 - 17.15 İnvaziv Olmayan Surfaktan Uygulamaları
Ayla Günlemez
17.15 - 17.45 Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım; Olanaklar ve Yapılabilecekler
Esra Arun Özer
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON G
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Didem Aliefendioğlu
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Mekanik Ventilasyon Uygulamalarında Temel Kavramlar
Didem Aliefendioğlu
13.30 - 14.00 Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
Zeynep İnce
14.00 - 14.15 Ara
14.15 - 14.45 Noninvaziv Solunum Desteği
Saadet Arsan
14.45 - 15.30 Mekanik Ventilatördeki Hastanın İzlemi ve Bakımı
Hilal Özkan
15.30 - 16.00 Mekanik Ventilatörde Ayırma
Hülya Bilgen
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 17.15 Vaka Sunumları
Canan Türkyılmaz
Hilal Özkan
17.15 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON H
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Murat Duman
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Çocuk Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
H. Levent Yılmaz
14.00 - 14.30 Sepsis-Septik Şok
Dincer Yıldızdaş
14.30 - 15.00 Olgularla Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Murat Duman
15.00 - 15.15 Ara
15.15 - 15.45 İntrakranial Basınç Artışı ve Tedavisi
Tolga Köroğlu
15.45 - 16.30 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavisi
Agop Çıtak
16.30 - 17.15 Çocuklarda Mekanik Ventilasyon
Tanıl Kendirli
17.15 - 17.30 Ara
17.30 - 18.00 Nöbeti Olan Hastaya Yaklaşım ve Status Epileptikus
Murat Anıl
18.00 - 18.45 Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Özlem Tekşam
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON J
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.30 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
14.30 - 15.30 Tamamlayıcı Beslenme
Leyla Tümer
15.30 - 15.45 Ara
15.45 - 16.45 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 18.00 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
18.00 - 18.45 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK ENFEKSİYON
HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON K
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ateş Kara
13.30 - 14.00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Hasan Tezer
14.00 - 14.15 Soru - Cevap
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Dilek Yılmaz Çiftdoğan
15.00 - 15.30 Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testlerinin Yorumlanması
İlker Devrim
15.30 - 15.45 Soru - Cevap
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
Erdal İnce
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.15 Ara
17.15 - 18.00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal/Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Derya Alabaz
18.00 - 18.30 Antibiyotik Alerjisinde Laboratuvar ve Klinik Yaklaşım
Zeynep Tamay
18.30 - 18.45 Soru - Cevap
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ENDOKRİNDE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA VAKALARLA YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON M
Kurs Yöneticileri: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Tiroid İşlev Bozuklukları
Cengiz Kara
14.00 - 14.45 Büyüme ve Büyüme Bozuklukları
Korcan Demir
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.45 Pubertal Değerlendirme ve Puberte Bozuklukları
Abdullah Bereket
15.45 - 16.15 Obeziteye Yaklaşım
Samim Özen
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Hipoglisemiye Yaklaşım
Şükran Poyrazoğlu
17.00 - 17.45 Çocukluk Çağında Diyabet; Erken Tanı, DKA Tedavisi
Şükrü Hatun
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


PEDİATRİDE KULLANILAN TEMEL LABORATUVAR TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON N
Kurs Yöneticileri: Pelin Zorlu, Güldane Koturoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.15 Örneklerle Tam Kan Sayımının Çıktılarının Değerlendirilmesi
Mehmet Ertem
14.15 - 14.30 Soru - Cevap
14.30 - 15.15 Örneklerle Tam İdrar Analizinin Değerlendirilmesi
Meltem Akçaboy
15.15 - 15.30 Soru - Cevap
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Örneklerle Akciğer Grafsinin Değerlendirilmesi
Mithat Haliloğlu
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.45 Örneklerle EKG Değerlendirilmesi
Ertürk Levent
17.45 - 18.00 Soru - Cevap
18.00 - 18.15 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EGİTİMİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON L
Kurs Yöneticileri: İlgi Ertem, Bahar Bingöler Pekcici
Eğiticiler: Derya Gümüş Doğan, Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, İlgi Ertem
09.00 - 09.30 Kurs Öncesi Değerlendirme, Tanışma ve Beklentiler
09.30 - 10.15 Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Önemi, Gelişimsel Sorunların Sıklığı, Nedenleri ve Önleyici Yaklaşımlar
10.15 - 10.30 Ara
10.30 - 11.15 GİDR’nin Felsefe ve Yapısı, Araştırmaları ve Dünyada GİDR Kullanımı
11.15 - 12.00 GİDR Tekniği ve Temel İlkeleri/Uygulama-1
12.00 - 12.30 GİDR Gelişimi Destekleme Bölümü
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 13.45 GİDR Yarışması
13.45 - 14.30 GİDR Uygulama, Kodlama ve Yorumlama
14.30 - 14.45 Uygulama - 2 / GİDR Kodlama
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.30 GİDR Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
15.30 - 15.45 Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yaklaşım ve İzlem İlkeleri
15.45 - 16.00 Grup Çalışması: GİDR Uygulamaları
16.00 - 16.30 Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması
16.30 - 17.00 GİDR Uygulayıcılarının Planları, Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış


KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

15 Kasım 2018, Perşembe


SALON A
09.00 - 10.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Açılış Konuşmaları

KONFERANS
Başkanlar: Errol Alden (IPA Uluslarası Pediatri Derneği Gelecek Başkanı)
Enver Hasanoğlu
> Anne Babaların Sık Sorduğu Sorular
                         Ahmed Younes (Mısır Pediatri Derneği Başkanı)
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 PANEL
Başkanlar: Koray Boduroğlu
Elif Özmert
> Tıpta Yapay Zeka Yeni İş Arkadaşımız mı?
                         Pınar Duygulu Şahin
                         Ahmet İnam
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
NUTRICIA ELN
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
ABBOTT
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
SANOFİ
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 Prof. Dr. NAMIK ÇEVİK OTURUMU
Başkanlar: Faik Sarıalioğlu
Tezer Kutluk
> Lenfadenopatisi Olan Çocuk
                         Canan Akyüz
> Çocukluk Çağında Onkolojik Aciller
                         Nur Olgun
17.00 - 18.00 OTURUM

DAVRANIŞSAL SORUNLAR
Başkanlar: Sabiha Aysun
Şenay Haspolat
> Nöbeti Olan Çocuk; Ne zaman Epilepsi?
                         Ayşe Serdaroğlu
> Status Epileptikus Yönetimi
                         Dilek Yalnızoğlu

SALON B
16.00 - 17.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Necmi Aksaray
Ateş Kara
> Ateşli Çocukta Ne Yapalım?
                          Odağı Bilinmeyen Ateş

                         Anıl Tapısız
                         Uzamış Ateş
                         Ergin Çiftçi
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Nuran Salman
Ayper Somer
> Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
                         Ümit Çelik
17.30 - 18.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Muzaffer Polat
Mehmet Gündüz
> Pediatride Ağrı Yönetimi
                         Heves Karagöz

SALON C
16.00 - 17.00 PANEL
           GASTROENTEROLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Başkanlar: Aysel Yüce
Sema Aydoğdu
> Kabızlığı Olan Çocuk
                         Fulya Gülerman
> Kronik İshali Olan Çocuk
                         Reha Artan
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Koray Boduroğlu
Ercan Mıhçı
> Genetik Hastalıklarda Yeni Tedaviler
                         Fatih Süheyl Ezgü

E-POSTER ALANI
18.00 - 18.45 POSTER BİLDİRİLERİ
Başkanlar: Nevin Hatipoğlu
Öner Özdemir
Mustafa Arga
İlyas Yolbaş
Rıdvan Duran
Selda Aslan
Nihal Demirel
Oğuz Tuncer
Tolga Ünüvar
Bülent Hacıhamdioğlu
Arzu Okur
Mahmut Demir
Ayşegül Bükülmez
Yaşar Topal
Dilek Yalnızoğlu
Meltem Akçaboy
Murat Çakır
Deniz Çağdaş Aybaz

16 Kasım 2018, Cuma


SALON A
08.30 - 10.00 PANEL
              REHBERLER IŞIĞINDA YENİDOĞAN SORUNLARI
Başkanlar: Yıldız Atalay
Ayşe Engin Arısoy
> Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım
                         Asuman Çoban
> Prematürite Retinopatisi İzlemi
                         Fahri Ovalı
> Prematür Bebeğin Enteral Beslenmesi
                         Hülya Bilgen
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Enver Hasanoğlu
Elif Özmert
> Global Child Health and the Sustainable Development
   Goals: what can Pediatricians do?
                         Zulfqar Bhutta (IPA Uluslararası Pediatri Derneği Başkanı)
> Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim?
                         Nurdan Evliyaoğlu

Simultane Çeviri Yapılacaktır
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
NUTRICIA ELN
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
BAYER
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
OMRON
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Sadık Demirsoy
Bülent Şekerel
> Astım mı? Çocuk Hekimi Olarak Ne Yapalım? (Olgularla)
                         Arzu Bakırtaş
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: İbrahim Ildırım
Emin Sami Arısoy
> Soğuk Algınlığı mı, Grip mi? Tedavi ve Korunma
                         Ateş Kara
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER
Başkanlar: Mukaddes Kalyoncu
Ümit Çelik

SALON B
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Semra Atalay
Serdar Kula
> Göğüs Ağrısı Olan Çocuk
                         Tevfik Karagöz
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.30 OTURUM
Başkanlar: Peyami Cinaz
Betül Ulukol
> Büyümenin Değerlendirilmesi- Boy Kısalığı Olan Çocuk
                         Ayfer Alikaşifoğlu
> Gelişimin Değerlendirilmesi- Gelişim Bozukluğu Olan Çocuk
                         Elif Özmert
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Alev Hasanoğlu
Behzat Özkan
> D Vitamini Nereye Kadar?
                         Gülay Karagüzel
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Yavuz Çoşkun
Pelin Zorlu
> Çocuklarda Sık Karşılaşılan Dermatolojik Sorunlar- Yaklaşım
                         Nilsel İlter
> Çocuklarda Sık Karşılaşılan Ortopedik Sorunlar-Yaklaşım
                         Ali Şehirlioğlu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Olcay Oran
Rahmi Örs
> Yenidoğanda Acil ve Acil Olmayan Sorunlar
                         Nurullah Okumuş
                         Ahmet Yağmur Baş
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ruhan Düşünsel
Özgür Kasapçopur
> Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Yaklaşım
                         Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER
Başkanlar: Kadir Koçak
Sinan Uslu

SALON C
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Aysel Yüce
Handan Alp
> Kusan Çocuk
                         İnci Nur Saltuk Temizel
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Ülker Öneş
Uğur Özçelik
> Öksürük Savunma Mekanizması Nereye Kadar?
                         Bülent Karadağ
09.00 - 10.00 OTURUM
Başkanlar: Ayfer Gür Güven
Sevgi Mir
> İdrar Yolu Enfeksiyonları
                         Alev Yılmaz
> İdrar Kaçıran Çocuk
                         Yılmaz Tabel
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 PANEL
      ÇOCUK BESLENMESİNDE TARTIŞMALI KONULAR
Başkanlar: Alev Hasanoğlu
Aydan Kansu
> Çocuk Beslenmesinde Şeker
                         Ayşe Selimoğlu
> Çocuk Beslenmesinde Yağ
                         Sema Aydoğdu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Münevver Bertan
Orhan Derman
> Çocuklarda Kaygı Bozukluğu- Panik Atak
                         Fatih Ünal
> Çocuklarda Davranışsal Bağımlılıklar
                         Nuray Kanbur
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Esat Yılgör
Cengiz Yakıncı
> Çocuk Hekimi Olarak Hastalarımızın ve Kendimizin Hukuki
   Sorumluluklarımızı Biliyor muyuz?

                         Ali Rıza Tümer
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER
Başkanlar: Demet Can
Ayşegül Zenciroğlu

SALON D
08.30 - 09.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Agop Çıtak
Tanju Çelik
> Kafa Travması ve Çocuk Hekiminin Yaklaşımı
                         Özlem Tekşam
09.00 - 09.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Erol Erduran
Akif Yeşilipek
> Eyvah Çocuğumun Vücudunda Morlukları Var, Ne Olabilir?
                         İdil Yenicesu
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Gülsev Kale
Aysel Yüce
> Karaciğer Enzimleri Yüksek Olan Çocuk; Ne Yapalım?
                         Vildan Ertekin
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Yıldız Camcıoğlu
Serap Özmen
> Ne Zaman İmmun Yetmezlik Düşünelim?
                         Deniz Çağdaş Aybaz
11.00 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Mahmut Çoker
Fatih Süheyl Ezgü
> Metabolik Hastalık mı?
                         Serap Kalkanoğlu Sivri
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 16.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Turgay Coşkun
Leyla Tümer
> Çocuklarda Kolesterol Yüksekliği; Ne Yapmalıyız?
                         Mahmut Çoker
16.30 - 17.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Bilgin Yüksel
Zehra Aycan
> Hiperglisemisi Olan Çocuk
                         İlknur Aslanoğlu
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ali Anarat
Salih Kavukçu
> Hematürisi Olan Çocuk
                         İsmail Dursun
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER
Başkanlar: Ayça Törel Ergür
Hakan Döneray


17 Kasım 2018, Cumartesi

SALON A
08.30 - 09.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Nilgün Kültürsay
Canan Türkyılmaz
> Esin Kaynağımız Anne Sütü: İçeriğiyle İlgili Son Gelişmeler
                         Sertaç Aslanoğlu
09.00 - 09.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Feyza Darendeliler
Aysun Bideci
> Tanı Değişir mi? Olgularla İlk Tanıdan Kesin Tanıya
                         Filiz Tütüncüler
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aydan Kansu
Merih Çetinkaya
> Mikrobiyata- Probiyotik; En Son Literatürde Neler Var?
                         Turgay Coşkun
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Uğur Özçelik
Erdal İnce
> Tüberküloz; Tanı Tedavi İzlemde Bilmemiz Gerekenler
                         Nevin Hatipoğlu
11.00 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Leyla Tümer
Ömer Erdeve
> İştahsız Çocuk
                         Ayşe Selimoğlu
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
MONTERO
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
ABDİ İBRAHİM
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
PFIZER
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Peyami Cinaz
Canan Aygün

GÜNLÜK İZLEMDE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ ÜROGENİTAL
SORUN VE SORULAR
> Kız Çocuk İçin
                         Özlem Dural
> Erkek Çocuk İçin
                         Emrah Şenel
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Kenan Kocabay
Zeynep Tamay
> Çocuk Hekimi Açısından Anaflaksi; Tanı ve Acil Tedavi (Olgularla)
                         Özlem Yılmaz Özbek
20.30 - 23.30 KAPANIŞ GECESİ ve ÖDÜL TÖRENİ

SALON B
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Ali Düzova
Hakan Poyrazoğlu
> Ödemi Olan Çocuk
                         Bora Gülha
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.15 OTURUM
Başkanlar: Zafer Kurugöl
Filiz Şimşek Orhon
> Eksik Aşılı Çocuğun Aşılanması
                         Sevtap Güney Velipaşaoğlu
> HPV Aşısı Kime?
                         Hasan Tezer
09.15 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ruhan Düşünsel
Necdet Kuyucu
> Döküntülü Hastalıklar
                         Enfeksiyöz

                         İlker Devrim

                         Enfeksiyon Dışı
                         Özgür Kasapçopur
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Güldane Koturoğlu
Ercan Kırımi
> Çocukluk Çağında Ağız ve Diş Sağlığı
                         Meryem Tekçiçek
> Çocuklarda Sık Görülen Göz Sorunları
                         Hatice Tuba Atalay
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 PANEL
REHBERLER IŞIĞINDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Başkanlar: Necmi Aksaray
Hasan Tezer
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
                         Ayper Somer
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
                         Mustafa Hacımustafaoğlu
17.00 - 17.45 OTURUM
Başkanlar: Adem Aydın
Begüm Atasay
> Riskli Bebekleri Nasıl Tanıyalım, Erken Müdahalenin Önemi;
   Güncel Kanıta Dayalı Tanı ve Uygulamalar

                         Kıvılcım Gücüyener
                         Bülent Elbasan

SALON C
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Kemal Baysal
Erdal Yılmaz
> Disritmisi Olan Çocuk (Olgularla)
                         İlkay Erdoğan
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 10.00 PANEL
   SEPSİS VE SEPTİK ŞOK YÖNETİMİ

Başkanlar: Didem Aliefendioğlu
Mustafa Hacımustafaoğlu
> Yenidoğanda Sepsis
                         Mehmet Satar
> Çocukluk Çoğında Sepsis; Tanı ve Antibiyotik Tedavisi
                         Erdal İnce
> Çocukluk Çağında Septik Şok; Destek Tedavisi
                         Dinçer Yıldızdaş
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Selim Kurtoğlu
Alev Özon
> Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Yenidoğan-Süt Çocuğu
                         Nihal Hatipoğlu
> Erken Puberte mi?
                         Olcay Evliyaoğlu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 16.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Saadet Arsan
Ayşe Tana Aslan
> Kistik Fibrozis; Taramadan Tedaviye
                         Deniz Doğru
16.30 - 17.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Uğur Özçelik
Bülent Karadağ
> Uyku Apnesi mi? Ne yapalım?
                         Ayşe Tana Aslan
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Erol Mir
Reha Artan
> Karın Ağrısı Olan Çocuk
                         Çocuk Hekiminin Bakış Açısı İle
                         Murat Çakır
                         Çocuk Cerrahının Bakış Açısı İle
                         Saniye Ekinci

18 Kasım 2018, Pazar

SALON A
09.00 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aysun Bideci
Elif Özmert
> Çocukluk Çağında Akılcı Vitamin Mineral Kullanımı
                          İlyas Okur
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aysun Bideci
Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
> Karında Kitlesi Olan Çocuğa Yaklaşım
                          Arzu Okur
11.30 - 12.00 Kapanış

17. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

15 Kasım 2018, Perşembe


SALON E
10.15 - 10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Serap Balcı
Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı

Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri

Aysun Bideci
Türkiye Mili Pediatri Derneği Başkanı
10.30 - 11.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Başkanlar: Zerrin Çiğdem
Gülçin Bozkurt
11.30 - 12.30 PANEL
    ÇOCUKLARI KORUMADA SORUMLULUKLARIMIZ

Başkan:          Candan Öztürk

> Çocuk Haklarında Ne Durumdayız?
                         Suzan Yıldız
> Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirenin Rolü Nedir?
                         Hülya Karataş
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 KONFERANS

Başkan:          Zerrin Çiğdem

> Aşı Reddi: Nedenleri ve Önlenmesi
                         Gülçin Bozkurt
15.00 - 15.30 Ara
15.30 - 16.30 POSTER BİLDİRİLERİ
E-POSTER ALANI
Başkanlar: Hülya Karataş
Selen Özakar Akça


16 Kasım 2018, Cuma

SALON E
09.00 - 10.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Başkanlar: Sevil İnal
Diler Aydın
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.45 PANEL

   YENİ TANI ALAN ÇOCUKLARDA DİYABET YÖNETİMİ

Başkan:          Suzan Yıldız

> Yeni Teknolojiler
                         Günay Demir

> Okulda Diyabetli Çocuk
                         Candan Öztürk
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 KONFERANS

Başkan:          Candan Öztürk

> Term ve Preterm Yenidoğanlarda Banyo: Ne zaman? Nasıl?
                         Diler Aydın
14.00 - 15.00 PANEL

YENİDOĞANA DOKUNMAK

Başkan: Serap Balcı

> Şefkatli Dokunma
                         Zerrin Çiğdem

> Bebek Masajı
                         Sevil İnal
15.30 - 16.15 KONFERANS

Başkan:          Suzan Yıldız

> Adolesanlarda Riskli Davranışlar: Nedenleri ve Önlenmesi
                         Selen Özakar Akça
16.15 - 17.00 KAPANIŞ